Formlar


GENEL
EBE-GNL-1 Yeni Ders Açma Formu 
EBE-GNL-2 Uzmanlık Alan Dersi Önerme Formu
EBE-GNL-3 Uzmanlık Alan Dersi Görevlendirme Formu
EBE-GNL-4 İzinli Sayılma Formu
EBE-GNL-5 Burs Başvuru Formu
EBE-GNL-6 Yatay Geçiş Başvuru Formu
EBE-GNL-7 Kontenjan Talep Formu
EBE-GNL-8 Sınav Ücreti Bildirim Formu
EBE-GNL-9 Ders Değişikliği Formu
EBE-GNL-10 Dönemlik Ders Görevlendirme Formu
EBE-GNL-11 Enstitü Dekanlıklararası Görevlendirme Formu
EBE-GNL-12 Araştırma Görevlisi Bilgi Formu
EBE-GNL-13 Geçici Görev Formu (Yurtiçi ve Yurtdışı)
EBE-GNL-14 Lisansüstü Giriş Sınavı Jüri Belirleme Formu

EBE-GNL-15 Askerlik Sevk Dilekçe

DERS AŞAMASI
EBE-DA-1 Ders Kayıt Formu
EBE-DA-2 Yoklama Çizelgesi
EBE-DA-3 Uzmanlık Alanı Dersi Değerlendirme Formu
EBE-DA-4 Seminer Dersi Değerlendirme Formu
EBE-DA-5 Seminer Konusu Bildirim Formu
EBE-DA-6 Not Bildirim F
ormu
EBE-DA-7 Not Düzeltme Formu


YÜKSEK LİSANS TEZ AŞAMASI
EBE-TA-0 Danışman Tercih Formu
EBE-TA-1 Tezli YL Tez Danışmanı Öneri Formu
EBE-TA-2 Tezli YL Tez Danışmanı Değişikliği Öneri Formu
EBE-TA-3 Tezli YL Tez Konusu Belirleme Formu
EBE-TA-
Tezli YL Tez Konusu Değişikliği Formu
EBE-TA-5 Tezli YL Tez Savunma Jürisi Öneri Formu
EBE-TA-6 Tez ve İntihal Raporu Teslim Tutanağı
EBE-TA-7 Tezli YL Tez Savunma Sınavı Bildirim Formu
EBE-TA-8 Tezli YL Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu
EBE-TA-9 Tezli YL Bireysel Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu
EBE-TA-10 Tezli YL Yüksek Lisans Tez Kabul ve Onay Formu


DOKTORA TEZ AŞAMASI
EBE-TA-0 Danışman Tercih Formu
EBE-TA-1 Doktora Tez Danışmanı Öneri Formu
EBE-TA-2 Doktora Tez Danışmanı Değişikliği Öneri Formu

EBE-TA-3 Doktora Tez Konusu Belirleme Formu

EBE-TA-4 Doktora Tez Konusu Değişikliği Formu
EBE-TA-5 Yeterlik Sınavı Başvuru Formu
EBE-TA-6 Yeterlik Sınavı Jürisi ve Sınav Bildirim Formu
EBE-TA-7 Yeterlik Sınavı Jürisi Tutanağı Formu
EBE-TA-8 Doktora Yeterlik Komitesi Raporu
EBE-TA-9 Tez İzleme Komitesi Üyesi Belirleme ve Değişikliği Öneri Formu
EBE-TA-10 Tez Önerisi BireyseL Değerlendirme Formu
EBE-TA-11 Tez Önerisi Savunması Tutanak Formu
EBE-TA-12 Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Raporu
EBE-TA-13 Tez Savunma Sınav Jürisi Öneri Formu
EBE-TA-14 Tez ve İntihal Raporu Teslim Tutanağı
EBE-TA-15 Tez Savunma Sınavı Bildirim Formu
EBE-TA-16 Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu
EBE-TA-17 Bireysel Tez İnceleme ve Değerlendirme Raporu
EBE-TA-18 Tez Kabul ve Onay Formu


TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE AŞAMASI
EBE-TA-1A Tezsiz YL Dönem Projesi Danışmanı Belirleme Formu
EBE-TA-1B Tezsiz YL Dönem Projesi Danışmanı Değişikliği Öneri Formu
EBE-TA-2   Tezsiz YL Proje Konusu Öneri Formu
EBE-TA-3   Tezsiz YL Dönem Projesi Değerlendirme Formu


MEZUNİYET AŞAMASI
EBE-MA-1 Tez Yayınlama İzin Formu
EBE-MA-2 Etik İlkelere Uygunluk Beyanı
EBE-MA-3 İlişik Kesme Belgesi

EBE-MA-4 Tez Teslim Beyannamesi Formu
EBE-MA-5 Mezuniyet İşlemleri Formu

EBE-MA-6 Kayıt Sildirme Formu