Mizyon-Vizyon


Misyon: Bir araştırma kurumu olarak evrensel değerde bilgi üretecek bilimsel faaliyetleri geliştirmek; bir eğitim kurumu olarak ise öğrencilerini küresel düzeyde ihtiyaç duyacakları bilgi ve yetenekle donatmak, çağdaş bilimsel bilgiyi yaratıcı biçimde kullanmalarını sağlamak ve bu anlayışı paylaşan ve kendine ilke edinen bir toplum yaratmaktır. Enstitümüz, bu amacı gerçekleştirmek için eğitim-öğretim hizmetlerini, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini “yalnızca öğreten değil, öğrenen bir yapı içerisinde” mükemmelliğe ulaştıracak şekilde sürdürme azim ve kararlığındadır.

Vizyon: Vizyonumuz; yürütmekte olduğumuz lisansüstü eğitim-öğretim programları, araştırma etkinlikleri ve bilimsel faaliyetlerle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünü ülkemizin öncü lisansüstü eğitim kurumlarından biri yapmaktır. Bu yolda; Üniversitemizin temel değerlerine bağlı kalınarak, güçlü üniversite-mezun dayanışmasının ve iş dünyası ile işbirliğinin var olduğu, akademik ve idari personelin kendi hedeflerini gerçekleştirme çabalarının desteklendiği ve tüm personelin Üniversitemizin vizyonu ile özdeşleştiği kurumsal bir yapıyı hedeflemekteyiz.