2016-2017 Güz Yarıyılı Başvurularının Geçici Listesi..2016-2017 Güz Yarıyılı Başvurularının Geçici Listesi..

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İÇİN BAŞVURAN ADAYLARA AİT GEÇİCİ LİSTE
               2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında ön kayıt başvurusunda bulunanlara ait geçici liste ektedir.
 
Adayların;
  1. ALES puanlarını, Lisans, Yüksek Lisans not ortalamalarını ve yabancı dil puanlarını asıl belgeleri ile tekrar kontrol ederek karşılaştırmaları,
  2. Transkript belgesinde genel not ortalaması sadece  4’lük sistemde olanların YÖK’ün 100’lük not dönüşüm tablosundan 100’lük not karşılıklarını tekrar kontrol etmeleri,
  3. Transkript belgesinde 4’lük ve 100’lük genel not ortalaması aynı anda bulunanların ise 100’lük not ortalamalarının başvuruda kullanıldığını (Örnek: GANO: 4’lük 2,36         100’lük 61.73 olarak gösterilmiş ise yüzlük not yazılmış olmalı),
  4. Yüksek Lisans / Doktora/ Alan  İçi / Alan Dışı seçeneğinin yeniden gözden geçirilerek Kontenjanlarımız tablosunun başvurulabilecek programlar bölümünde yer alan açıklamalara göre program/alan seçimi yapıldığını, 
kontrol etmeleri gerekmektedir.
 
Hatalı giriş yapılmış olması durumunda;
  1.  11-13 Temmuz 2016 tarihleri arasında şahsen yada düzeltme yapılacak bilgiye ait belgelerin elektronik ortamda  ebe@omu.edu.tr adresine göndermesi,
  1.  Aynı enstitüde en fazla 2(iki), farklı enstitülerde ise  toplamda 3(üç) anabilim dalına başvuru yapılabileceğinden, bu sayıdan fazla başvuruda bulunan adayların kayıtlanmak istediği en fazla iki programa ilişkin dilekçelerini 11-13 Temmuz 2016 tarihleri arasında şahsen yada elektronik ortamda  ebe@omu.edu.tradresine gönderilmesi gerekmektedir.
NOT: Başvuruda asıl belgelerinden farklı puan beyanında bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Durumun kesin kayıt işlemleri sırasında tesbit edilmesi halinde adayın yerine yedek listeden aday kayıt yapmak üzere çağırılacaktır. 
 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Geçici Listesi
Uzaktan Eğitim EYTP Geçici Listesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Geçici Listesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Geçici Listesi

Eğitimin Sosyal Tarihi ve Temelleri Yüksek Lisans Geçici Listesi
Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans Geçici Listesi
Resim-İş Eğitimi Yüksek Lisans Geçici Listesi
Resim-İş Eğitimi Doktora Geçici Listesi
Müzik Eğitimi Yüksek Lisans Geçici Listesi
Müzik Eğitimi Doktora Geçici Listesi
İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Gecici Listesi
İlköğretim Fen Bilgisi Doktora Geçici Listesi
İlköğretim Matematik Eğitimi Yüksek Lisans Geçici Listesi
İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Yüksek Lisans Geçici Listesi
İlköğretim Sınıf Eğitimi Yüksek Lisans Geçici Listesi
İlköğretim Sınıf Eğitimi Doktora Geçici Listesi
Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Geçici Listesi
Fizik Eğitimi Yüksek Lisans Geçici Listesi
Fransız Dili Eğitimi Yüksek Lisans Geçici Listesi
Alman Dili Eğitimi Yüksek Lisans Geçici Listesi
Alman Dili Eğitimi Doktora Geçici Listesi 
Not: Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalına başvuran adayların yabancı dil belgelerini ebe@omu.edu.tr adresine 13/07/2016 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.