2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Geçici Liste...


LİSANSÜSTÜ BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN DİKKATİNE
 
Adayların aşağıda belirtilen hususları dikkatle incelemeleri,  hatalı veya eksik bilgi girişi varsa veya eksik belge yüklenmiş ise 16 Ocak 2018 Salı saat 17.00’ ye kadar şahsen ya da elektronik ortamda ebe@omu.edu.tr adresine belge ve bilgi göndermeleri gerekmektedir.
  1. Bazı adayların, başvuru sistemine beyan ettiği bilgilerin belgelerini (Mezuniyet Belgesi, Transkript, ALES ve Yabancı Dil Belgesi) eksik yüklediği görülmüştür. Eksik belgelerin yukarıda belirtilen adrese elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur. Belge göndermeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 
  1. Hatalı puan girişi yapılmış olması durumunda,  düzeltme yapılacak puana ait belgenin yukarıda belirtilen adrese elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur. Başvuruda asıl belgelerinden farklı puan beyanında bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Durumun kesin kayıt işlemleri sırasında tespit edilmesi halinde adayın yerine yedek listeden aday kayıt yapmak üzere çağırılacaktır.
 
  1. Aynı enstitüde en fazla 2(iki), farklı enstitülerde ise  toplamda 3(üç) anabilim dalına başvuru yapılabileceğinden, bu sayıdan fazla başvuruda bulunan adayların kayıtlanmak istediği en fazla iki programa ilişkin dilekçelerini yukarıda belirtilen adrese elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.
     d. Tezsiz Yüksek Lisans (UZEM)'e başvuru yapan adayların transkript ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda çalıştığına dair belgeyi göndermesi gerekmektedir.

NOT: Adaylar düzeltme isteklerini başvuru sırasında alınan aday no ve başvurduğu program bilgisini belirterek yapacaktır.