2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı GEÇİCİ LİSTE


2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İÇİN BAŞVURAN ADAYLARA AİT GEÇİCİ LİSTE
 
               2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında ön kayıt başvurusunda bulunanlara ait geçici liste ektedir.
 
Adayların;
  1. ALES puanlarını, Lisans, Yüksek Lisans not ortalamalarını ve yabancı dil puanlarını asıl belgeleri ile tekrar kontrol ederek karşılaştırmaları,
  2. Transkript belgesinde genel not ortalaması sadece  4’lük sistemde olanların YÖK’ün 100’lük not dönüşüm tablosundan 100’lük not karşılıklarını tekrar kontrol etmeleri,
  3. Transkript belgesinde 4’lük ve 100’lük genel not ortalaması aynı anda bulunanların ise 100’lük not ortalamalarının başvuruda kullanıldığını (Örnek: GANO: 4’lük 2,36         100’lük 61.73 olarak gösterilmiş ise yüzlük not yazılmış olmalı),
  4. Yüksek Lisans / Doktora/ Alan  İçi / Alan Dışı seçeneğinin yeniden gözden geçirilerek Kontenjanlarımız tablosunun başvurulabilecek programlar bölümünde yer alan açıklamalara göre program/alan seçimi yapıldığını, 
kontrol etmeleri gerekmektedir.
 
  Hatalı giriş yapılmış olması durumunda; 25 Ağustos 2017 cuma saat 16.00’ ya kadar adayların düzeltme talebini ebe@omu.edu.tr mail metnine açık bir ifade ile yazarak belirtmeleri   gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.
 


NOT: Başvuruda asıl belgelerinden farklı puan beyanında bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Durumun kesin kayıt işlemleri sırasında tespit edilmesi halinde adayın yerine yedek listeden aday kayıt yapmak üzere çağırılacaktır.
İtirazların incelendikten sonra düzeltilerek hazırlanmış liste ve sınav yer/saat bilgileri 25 Ağustos 2017 Cuma saat 17.00 itibari ile http://egtbilens.omu.edu.tr/  adresinden yayınlanacaktır.
Başvuru yapan yabancı uyruklu öğrenciler listede bulunmamakta olup, değerdirmeleri anabilim dalı başkanlığı tarafından yapıldıktan sonra  ilan edilecektir.
 

GEÇİCİ LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ