LİSANSÜSTÜ BAŞVURU LİSTELERİNDE DÜZELTME !


Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı,  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı yüksek lisans alan içi başvuru listesi yeniden düzenlenmiştir. Başvuran öğrencilerin listeleri tekrar gözden geçirmesi önem arz etmektedir.