Yatay Geçiş Kontenjanları, Değerlendirmesi ve İstenilen Belgeler