TARİHÇE

Enstitümüz Bakanlar Kurulunun 01.02.2010 tarih ve 2010/103 sayılı kararının, 26 Şubat 2010 tarih ve 27505 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla kurulmuş olup, 2009-2010 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı sonu itibariyle Sosyal Bilimler Enstitüsünden 7 Anabilim Dalında kayıtlı 225 Tezli Yüksek Lisans, 17 Tezsiz Yüksek Lisans ve 29 doktora öğrencisi ve 15 Araştırma Görevlisi kadrosu ile birlikte,Fen Bilimleri Enstitüsünden 2 Anabilim Dalında 61 Tezli Yüksek Lisans,26 Tezsiz Yüksek Lisans,14 Doktora öğrencisi ve 5 Araştırma Görevlisi kadrosu ile birlikte olmak üzere Enstitümüz kadrolarına devredilerek faaliyetlerine başlamıştır.

 

Enstitümüzün kuruluşundan bu güne kadar görev alan Müdürler:

 

Prof.Dr.Memduh ERKİN     (11.06.2010-22.08.2011)
Prof.Dr.Metin EKER       (22.08.2011-27.08.2012)
Prof.Dr.Mehmet AYDIN     (28.08.2012- 28.08.2015)
Prof.Dr.Önder KABADAYI   (03.09.2015-03.11.2016)
Doç.Dr.Ali ERASLAN       (03.11.2016-...........)