Mezuniyet İşlemleri

Tez Savunması Öncesinde Yapılması Gerekenler

Tezin spiralli kopyasını kontrol edilmek üzere Enstitüye teslim ediniz.
►Teziniz kontrol edildikten sonra gerekli düzeltmeler yapılarak jüri üyelerine ulaştırmak üzere yüksek lisans tez jürisi için 5, doktora tez jürisi için 7 adet spiralli kopya hazırlayınız.
►Tezin ve intihal raporunun tamamının olduğu bir adet cd, Tez Savunma Jürisi Öneri Formu, bir adet spiralli tez ve intihal raporu çıktısını ilgili anabilim dalına teslim ediniz.
►Anabilim Dalından gelen Anabilim Dalı Kurul Kararı ile jüri üyelerinin Enstitü Yönetim Kurulunca atanmalarını izleyen 15 gün içinde hazırlamış olduğunuz kopyaları her bir jüri üyesine Tez Teslim Tutanağı ile elden ya da kargo ile gönderiniz.


Tez Savunması Sonrasında Yapılması Gerekenler

Tezinizin Ondokuzmayıs Üniversitesi Lisansüstü Tez ve Tez Önerisi Yazım Kılavuzu’na göre düzenlenmiş olduğundan emin olunuz.
    (Dış Kapak, iç kapak ve Bilimsel Etik Beyan sayfasında bulunan tarihler tez savunma tarihi olmalıdır.)

►Kılavuzda belirtilen şekil şartlarına göre tezinizden 1 tane beyaz karton kapak ve bir tane lacivert deri ciltli olmak üzere 2 adet bastırınız; danışman ve jüri üyelerine imzalatınız.
   (Tüm tezlerde jüri sayfasında jüri üyelerinin imzaları asıl ve eksiksiz olmalıdır. Tezin basımı ve ciltlenmesi ile ilgili bilgi enstitü web sayfasındaki Tez ve Tez önerisi Yazım Kılavuzunda yer almaktadır.)

►PDF formatında ve tel dosya halinde tezinizin tamamını kaydettiğiniz 2 adet CD hazırlayınız. CD’nin üzerine isim, soyadı, bitirdiğiniz bölüm, referans numarası (YÖK Tez Veri Giriş doldurulurken alınacak) yazarak CD zarfı içinde teslim etmelisiniz. 
►Enstitüden alacağınız aşağıda listelenmiş olan formları doldurunuz.

  ⇒Tez teslimi yapacak öğrencilerin 2 adet tez ve tez dosyalarını içeren 2 adet CD ile birlikte teslim etmeleri gereken belgeler;
  1.  Öğrenci kimliği  
  2. Mezuniyet İşlemleri Formu     
  3.  İlişik kesme belgesi (İlgili birimlere imzalatmalı)
  4.  Tez ve İntihal Raporu Teslim Tutanağı
  5. Türkiye Burslusu öğrencileri için Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan alınacak “Borcu Yoktur” Yazılı belge
  6. Tez Teslim Beyannamesi Formu         
  7. YÖK Tez Merkezi’nin adresinde http://www.yok.gov.tr yer alan “ Tez Teslim Kılavuzu” bölümünden “Tez Veri Giriş Formu”nu doldurduktan sonra 2 adet çıktı alınız.
►Basılı tezleri, CD’leri, formları ve öğrenci kimliğinizi Enstitü Öğrenci İşleri Birimine teslim ediniz.
 Savunma öncesinde web sayfamızdan almış olduğunuz Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu doldurularak en geç savunmayı takip eden ilk iş günü ilgili Anabilim Dalına teslim edilmelidir.
   Basılı tezler, CD’ler ve diğer formlar savunma tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde Enstitü Öğrenci İşleri Birimine teslim edilmelidir. 

Diploma İşlemleri

Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı(Belgesini kaybedenlerin herhangi bir gazeteye ilan verip ilan sayfasını beraberinde getirmeleri ve durumu belirten bir dilekçe yazmaları gerekmektedir.)
►Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
►Bir adet vesikalık fotoğraf

  (Diploma başvuruları şahsen yapılmaktadır.(Vekaletli durumlarda;noter onaylı vekaletle birlikte vekalet verilen kişinin nüfus cüzdanı da gerekmektedir.)